fbpx

מובייל

איחור / הפסקה לצרכי תפילה

איחור / הפסקה לצרכי תפילה

רבים המקרים בהם עובדים דתיים, מבקשים לממש את מצוות דתם – התפילה!

היכן היא מוסדרת בחוק שעות עבודה ומנוחה ? והאם היא חובה או רשות?

מעסיקים? עובדים?  הטו אוזן ושימו לב….

עפ"י סעיף  20(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א -1951 עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו, זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצרכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דת של העובד.

ביום 17.09.2013 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה

ע"פ היתר זה בימים שבהם שעת הזריחה היא לאחר 6:30  עובד אשר יום עבודתו מתחיל ביין השעות 7:00-8:00 והוא מנוע מפאת דרישת דתו להתחיל את יום עבודתו כאמור בסעיף 20 לחוק , זכאי לאחר למקום העבודה ב 30 – דקות ובלבד שהשלים את זמן האיחור באותו יטום עבודה ו/או ביום עבודה אחר באותו החודש בכפוף להסכמת המעסיק.

סוף דבר :

עובד אשר יבחר לממש את חופש דתו ידע כי אומנם הוא זכאי לממש את חופש דתו אך כמו כן הסדרת זמני התפילה  מצריכה התחשבות בצרכי מקום העבודה ואילוציו השונים.

מאמרים נוספים

חשד גניבה ממעסיק

מעסיק יקר אתה חושד שהעובד שלך אולי גנב? שנייה לפני שאתה מזעיק את הביטחון המאמר הזה בדיוק בשבילך! אתה עוד עלול לשלם לעובד פיצוים האם

קרא עוד »