fbpx

מובייל

מעסיקים? עמותות וארגונים? חשוב לדעת!

האם "מתנדב" יוכר  כעובד? האם נדרש להפריש ל"מתנדב" בסיום התנדבותו שכר יסוד והפרשות פנסיוניות  וביטוח לאומי ? בגובה של 100,000 ₪ !?

כמעסיקים ומנהלי עמותות חשוב לבצע הבחנה מדויקת מיהו "מתנדב" ומיהו לא!

התנדבות ככלל איינה יוצרת יחסי עבודה כך למשל נפסק על ידי בית הדין הארצי לעבודה

כי "עזרה לחולה מתוך יחס של ידידות איינה יוצרת יחסי עבודה, מאחר שמדובר ביחסים שמקורם בהתנדבות,ולא בהתקשרות חוזית"

ומה בקשר לביטוח לאומי בהקשר של מתנדבים ?

בחוק הביטוח הלאומי מצויים הסדרים לצורך הבטחה ביטוחית מסוימת של מתנדבים, כאשר לעניין זה לא כל "מתנדב" מבוטח, אלא רק אותם "מתנדבים" העונים להגדרה הספציפית של "מתנדב" המצויה בחוק הביטוח הלאומי ובתקנותיו.

ככלל החוק קובע כי – מתנדב הוא מי שפועל בהתנדבות ע"פ הפנייה מוקדמת מאת מוסדות ציבוריים / ממלכתיים שמצוינים בחוק ; אדם הממלא ללא שכר פעולה הדרושה לביצוע אבטחה לפי חיקוק של אגב שירותי לפי חוק שירות ביטחון ; אדם המושיט עזרה לזולתו לפי חובתו ע"פ דין. כדוגמת מד"א וכיוצב'..

אז לפי האמור לעיל מעסיק עמותה ו/או ארגון המעסיק "מתנדב" אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומו עבורו .

אבל ?

יחד עם זאת קיומו של ספק בקשר לרצונו של אדם להתנדב ובייחוד אדם עם מוגבלויות מחליש את טענת ההתנדבות ומעיד על יחסי עבודה

 

במקרים בהם התרשם בית הדין כי הוטל ספק ברצון "המתנדב" להתנדב ,יכול בית הדין להחיל על המעסיק העמותה ו/או הארגון את החובה לשלם שכר יסוד והפרשות פנסיוניות

בין היתר קבע בית הדין ע"י כבוד השופט ד"ר י.לובוצקי ב-ע"ב 10973/04 גילה סמו נ' נעמ"ת כי :

"פעולת התנדבות נגזרת וצומחת מתוך רצון טוב, וכאש קיים ספק לרצונו של מאן דהוא, קל וחומר רצונו של בעל מוגבלות כלשהי, להתנדב הרי שהדבר מחליש את טענת ההתנדבות. הדברים יפים שבעתיים שעה שעסקינן בבעל מוגבלות שיש להטיל ספק ברצונו להתנדב והרי גם אצל אדם נורמטיבי התנדבות הינה בגדר חריג לעבודה".

במקרה הנ"ל התקיים מבחן ההשתלבות החיובי ובהתאם חויבה נעמ"ת לשלם לתובעת סך של 100,000 ₪!

לסיכום : מומלץ לכל מעסיק עמותה ו/או ארגון לבחון על ידי עורך דין הבקיא בתחום את תנאי ה"מתנדבים" לאשורם, ובכך למנוע "אי נעימות" בעתיד.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, האמור מוגש כמידע כללי ואין האמור בו להחליף ו/או להדמות לייעוץ משפטי המחבר אינו חב באחריות כלשהי כלפי הקוראים וממליץ לקוראים לקבל ייעוץ משפטי פרטני לפני כל עשיית שימוש בנאמר.

מאמרים נוספים

חשד גניבה ממעסיק

מעסיק יקר אתה חושד שהעובד שלך אולי גנב? שנייה לפני שאתה מזעיק את הביטחון המאמר הזה בדיוק בשבילך! אתה עוד עלול לשלם לעובד פיצוים האם

קרא עוד »